Lichtdrager

Lichtdrager

De lichtdragers van onze Moeder Aarde mogen elkaar vasthouden in de taak tot verbreding van het collectieve bewustzijn en de transformatie naar de nieuwe aarde. Het gaat om licht schijnen op onze donkerste delen als mens, over samen zijn in diepste verbinding, over respect en compassie, en over allesomvattende liefde; liefde voor elkaar, liefde voor alle dieren om ons heen, liefde voor onze prachtige blauwe bol. Dat mag met hartstocht gevoeld en geleefd worden.

Het begint bij het openen van je eigen hart. Daarin alle diepe verborgen lagen die naar boven komen met liefde te ontvangen. De pijn van alle voorgaande afwijzingen, het verdriet van het overlijden van je dierbare, de angst om niet geliefd te zijn, de vreugde van het voelen van de zonnestralen, de liefde voor familie. Daar is veel moed voor nodig. Moed dat je het aankunt hoever je ook in de donkerste delen van jezelf vastzit. Moed om je stukken te durven tonen aan mensen, uit te reiken wanneer je steunt verlangt. Moed om alle gevoelens één voor één te doorvoelen en een plek te geven in je hart.

Het is kwetsbaar maar het maakt je een zo mooi mens. Wat een rijkdom om helemaal jezelf te kunnen zijn, alle plaatjes en toneelstukken los te laten, en te zakken in je lichaam. Te weten dat het helemaal oké is, ongeacht wat er nu in je speelt. Dat is waar ieder mens naar verlangt! Wat maken wij het onszelf moeilijk. De hele maatschappij lijkt doordrenkt met maskers van status, geld, en spullen, terwijl daaronder het menselijke hart onderdrukt wordt. Er mag geen fout gemaakt worden, alles moet volgens de protocollen en richtlijnen. Laten wij dit loslaten en teruggaan naar de essentie van het menselijke bestaan: het hart, het lichaam, en de verbinding met andere. Laten wij elkaar de ruimte geven te groeien, compassie te hebben voor waar ieder is op zijn eigen pad, en laten wij harts verbindingen aangaan uit liefde voor elkaar.

Comments are closed.