Donker & licht

Donker & licht

Hoe feller het licht valt op het innerlijke geweten, hoe dieper de sporen van het donker zich afzetten tegen de ziel. Zonder de zon en het licht is de duisternis en schaduw niet aanwezig en zichtbaar. De schaduw spreekt over niets dan duisternis en drama, volledig opgeslokt door zijn eigen zwaarte. Het licht balanceert met ijver, staat te dansen en zingen om jou te mogen ontvangen.

De donkerte aankijken is een hele reis opzich. Ik voel een grote weerstand, iets dat steeds wil wegrennen, iets dat wilt vluchten, iets dat de donkerte wilt wegduwen met afleiding en vermaak. De schaduw heeft mij dan met grote handen vast en in zijn macht. Echte bevrijding kan komen wanneer voorzichtig met open blik en compassie naar de schaduw gekeken wordt. Dat het er mag zijn ook met alle kanten die niet zo mooi zijn. Om met moed en vastberadenheid steeds een stapje dichtbij het donkerte te gaan staan. Er ontstaat dan ruimte, ruimte om in te ademen en tot rust te kunnen komen.

De omarmde schaduw, gezien en geaccepteerd, is niets meer dan ontgonnen superkracht. Een power die er met alles wilt zijn om zo te kunnen leven.

Comments are closed.